Μυοκτονία

Η Μυοκτονία αναφέρεται στη μείωση και τον έλεγχο των τρωκτικών πληθυσμών. Προσβολές από τρωκτικά, όπως τα ποντίκια, ενδέχεται να δημιουργηθούν εξωτερικά σε αυλές κτηρίων ή εσωτερικά μέσα σε κάποιο κτήριο, όπως κατοικία ή επαγγελματικός χώρος.

Τα τρωκτικά είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και μεταδίδουν μολυσματικές ασθένειες όπωςπανώλη, τυφοειδή πυρετό, λεπτοσπείρωση ή νόσος του Weil, Σαλμονέλλωση, αιμοραγικό πυρετό κ.α. που είναι σοβαρές για την υγεία του ανθρώπου. Συνεπώς, η μυοκτονία είναι μονόδρομος, προκειμένου να απαλλαχτείτε από την παρουσία των τρωκτικών. Η εταιρία μας μπορεί να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημά σας με φιλικό και οικολογικό τρόπο. Όλα τα σκευάσματα που επιλέγονται στις μυοκτονίες, είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας.

Καλέστε μας άμεσα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ώστε να διαγνώσουμε το πρόβλημά σας και να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο σχέδιο καταπολέμησης των τρωκτικών.

to top